En företagside börjar vakna - Kontakt

 

 

Choicebridge har en hiistoria med samarbeten kring patent, möten med entreprenörer och en erfarenhet av att alla har en kreatör inom sig.  Att inte internet banar väg för nya kontaktmöjligheter är förstås ingen nyhet men ändå finns det ständigt en överraskning på lut när det gäller kraften hos nya former av kontakter.

 

Till höger ser ni hur ni kan ta kontakt med oss men den här fliken ska handla om mer än det. Här ska vi med länkar och samarbeten visa hur en besökare till Göteborg får massor med härlig miljöinformation, hur filmskapare kan bli inspirerade och hitta nya sätt att samarbeta och hur skapare får det stöd som de behöver. Den här fliken handlar inte bara om kontakt utan mycket mer om kontaktnät, om mängder av broar till bra val.

 

Choicebridge är ett kunskapsföretag, ett utbildningsföretag, ett webbolag, ett konsultbolag och ett entreprenörsprojekt men också en ide om lönsamma samarbetsformer.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Länkar & mail

 


sockerskapelse.com

sockerskapelse@hotmail.com

 

focusonknowledge.com

 

Kontakt

 

Choicebridge
Cosselsgatan 1C
41262 Göteborg

+4631683840
+46706673840

info@choicebridge.se.

 

en stund av eftertanke

och sen glädjen i arbetet

Choicebridge