En företagside börjar vakna - Media

 

 

Allt har en historia och Choicebridge har sin med en lång väg av att vara först med internet tillämpningar, samarbete med marknad och entreprenörer, en växande insikt om vår omvärld och en jakt på kunskap. Ideerna har inte vuxit färdigt men intresset för kontakter med andra med liknande vision är ändå stort.

 

Media är ett stort område men det är också vårt område och vi tror verkligen att vi kan vara först med en liten men viktig del av allt som kommer hända inom detta område. Här kommer vi studera och visa upp nya sätt att samarbete kring media och nya sätt att arbeta rättigheter till det som skapas som ger de som skapar sin rättvisa belöning men samtidigt uppmanar till att bygga vidare och förädla andras ideer. Vi kommer att ha många exempel på hur man kan åstadkomma spännande film och video inom nya viktiga områden och om och om igen ställa frågan om hur man bidrar tilll kunskapsspridning och lärande.

 

Choicebridge är ett kunskapsföretag, ett utbildningsföretag, ett webbolag, ett konsultbolag och ett entreprenörsprojekt men också en ide om lönsamma samarbetsformer.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Headlines »


Då var sidan igång men det dröjer ett tag innan nyheterna börjar trilla in regelbundet.

 

Kontakt

 

Choicebridge
Cosselsgatan 1C
41262 Göteborg

+4631683840
+46706673840

info@choicebridge.se.

 

en stund av eftertanke

och sen glädjen i arbetet

Choicebridge